English
Español
Italiano
Français
Deutsch
Português
Dansk
Dutch
Eλληνικά
Svenska
Čeština
Polski
Lietuviškai
Bosanski
Hrvatski
Slovenščina
Українська
Centrum Ecodesign od Hitachi
Znáte evropskou směrnici Ecodesign?
Tato evropská směrnice, nazývaná také ErP (Energy Related Products), si klade za cíl zlepšit energetickou účinnost všech výrobků, které mají dopad na spotřebu energie. Výrobci jsou pak vybízeni, aby zlepšili ekologické vlastnosti svých výrobků při respektování omezení vyplývajících z provozu jednotek. Na trh přibyl také jednotný energetický štítek, jehož cílem je zjednodušit komunikaci o energetické náročnosti zařízení prodávaných v rámci EU.

Společnost Hitachi se vždy velmi starala o životní prostředí a spokojenost svých zákazníků. Z těchto důvodů Hitachi vyvinula produkty s účinností mnohem vyšší, než je minimum požadované Směrnicí, poskytující jak lepší komfort, tak nižší spotřebu energie. Pomocí této webové aplikace (klikněte na tlačítko GO) můžete zobrazit všechny technické podrobnosti týkající se štítku energetické náročnosti produktů Hitachi a stáhnout si nejnovější technickou dokumentaci. Pokud byste chtěli více informací o tomto nařízení a našich produktech, pokračujte prosím na www.hitachiaircon.com
Création site internet