English
Español
Italiano
Français
Deutsch
Português
Dansk
Dutch
Eλληνικά
Svenska
Čeština
Polski
Lietuviškai
Bosanski
Hrvatski
Slovenščina
Українська
Podmínky použití
Tato webová stránka vám umožňuje získat všechny dokumenty o energetické účinnosti požadované směrnicí pro tepelná čerpadla HITACHI a kombinované systémy. Pokud se systémy skládají z tepelného čerpadla HITACHI a produktů třetích stran (např. solární panely), bude přesnost výsledků záviset na spolehlivosti dat zadaných uživatelem. V tomto případě nemůže společnost HITACHI nést odpovědnost za informace obsažené v upravených dokumentech.
Zpět Přístup do editoru štítků
Verze : 1.0 - 16/11/2017