English
Español
Italiano
Français
Deutsch
Português
Dansk
Dutch
Eλληνικά
Svenska
Čeština
Polski
Lietuviškai
Bosanski
Hrvatski
Slovenščina
Українська
Najděte dokumentaci požadovanou směrnicí pro Hitachi produkty
Model venkovní jednotky
Typ zapojení
Split Multisplit
Počet vnitřních jednotek
Vnitřní jednotka
Evropské klima
Verze : 1.0 - 16/11/2017